Rada Naukowa

Rok 2018

 • prof. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, NWSM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Barbara Bień, UM Białystok (Polska)
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH Warszawa (Polska)
 • dr Grażyna Dąbrowska, doc. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Arkadiusz Derkacz, UM Wrocław (Polska)
 • dr Maciej Dobrzyński, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jan Gnus, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UWB Bialystok (Polska)
 • mgr inż. Sławomir Jarząb, UM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Andrzej Kierzek, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jacek J. Klawe, prof. UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Aleksander Koll, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE Wrocław (Polska)
 • dr Dominik Krzyżanowski, UM Wrocław (Polska)
 • dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska, UM Wrocław (Polska)
 • dr Eleonora Mess, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Andrzej Pozowski, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr Miroslava Přidalová, prof. UP Ołomuniec (Czechy)
 • prof. dr hab. Anna Skrzek, AWF Wrocław (Polska)
 • dr Grażyna Szymańska-Pomorska, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr inż. Grzegorz Śliwiński, TUD Drezno (Niemcy)
 • dr Krzysztof Tuszyński, WSL, Poznań (Polska)
 • dr Walentyna Wnuk, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, Wrocław (Polska)
 • dr Paweł Zalewski, UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Adam A. Zych, DSW Wrocław (Polska)

Rok 2017

 • prof. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, NWSM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Barbara Bień, UM Białystok (Polska)
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH Warszawa (Polska)
 • dr Grażyna Dąbrowska, doc. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Arkadiusz Derkacz, UM Wrocław (Polska)
 • dr Maciej Dobrzyński, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jan Gnus, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UWB Bialystok (Polska)
 • mgr inż. Sławomir Jarząb, UM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Andrzej Kierzek, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jacek J. Klawe, prof. UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Aleksander Koll, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE Wrocław (Polska)
 • dr Dominik Krzyżanowski, UM Wrocław (Polska)
 • dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska, UM Wrocław (Polska)
 • dr Eleonora Mess, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Andrzej Pozowski, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr Miroslava Přidalová, prof. UP Ołomuniec (Czechy)
 • prof. dr hab. Anna Skrzek, AWF Wrocław (Polska)
 • dr Grażyna Szymańska-Pomorska, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr inż. Grzegorz Śliwiński, TUD Drezno (Niemcy)
 • dr Krzysztof Tuszyński, WSL, Poznań (Polska)
 • dr Walentyna Wnuk, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, Wrocław (Polska)
 • dr Paweł Zalewski, UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Adam A. Zych, DSW Wrocław (Polska)

Rok 2016

 • prof. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, NWSM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Barbara Bień, UM Białystok (Polska)
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH Warszawa (Polska)
 • dr Grażyna Dąbrowska, doc. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Arkadiusz Derkacz, UM Wrocław (Polska)
 • dr Maciej Dobrzyński, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jan Gnus, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UWB Bialystok (Polska)
 • mgr inż. Sławomir Jarząb, UM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Andrzej Kierzek, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jacek J. Klawe, prof. UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Aleksander Koll, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE Wrocław (Polska)
 • dr Dominik Krzyżanowski, UM Wrocław (Polska)
 • dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska, UM Wrocław (Polska)
 • dr Eleonora Mess, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Andrzej Pozowski, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr Miroslava Přidalová, prof. UP Ołomuniec (Czechy)
 • prof. dr hab. Anna Skrzek, AWF Wrocław (Polska)
 • dr Grażyna Szymańska-Pomorska, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr inż. Grzegorz Śliwiński, TUD Drezno (Niemcy)
 • dr Krzysztof Tuszyński, WSL, Poznań (Polska)
 • dr Walentyna Wnuk, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, Wrocław (Polska)
 • dr Paweł Zalewski, UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Adam A. Zych, DSW Wrocław (Polska)

Rok 2015

 • prof. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, NWSM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Barbara Bień, UM Białystok (Polska)
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH Warszawa (Polska)
 • dr Grażyna Dąbrowska, doc. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Arkadiusz Derkacz, UM Wrocław (Polska)
 • dr Maciej Dobrzyński, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UWB Bialystok (Polska)
 • mgr inż. Sławomir Jarząb, UM Wrocław (Polska)
 • prof. Andrzej Kierzek, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jacek J. Klawe, prof. UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Aleksander Koll, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE Wrocław (Polska)
 • dr Dominik Krzyżanowski, UM Wrocław (Polska)
 • dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska, UM Wrocław (Polska)
 • dr Eleonora Mess, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Andrzej Pozowski, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr Miroslava Přidalová, prof. UP Ołomuniec (Czechy)
 • dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr Grażyna Szymańska-Pomorska, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr inż. Grzegorz Śliwiński, TUD Drezno (Niemcy)
 • dr Krzysztof Tuszyński, WSL, Poznań (Polska)
 • dr Walentyna Wnuk, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, Wrocław (Polska)
 • dr Paweł Zalewski, UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Adam A. Zych, DSW Wrocław (Polska)

Rok 2014

 • prof. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, NWSM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Barbara Bień, UM Białystok (Polska)
 • dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH Warszawa (Polska)
 • dr Grażyna Dąbrowska, doc. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Arkadiusz Derkacz, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UWB Bialystok (Polska)
 • mgr inż. Sławomir Jarząb, UM Wrocław (Polska)
 • prof. Andrzej Kierzek, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jacek J. Klawe, prof. UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Aleksander Koll, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE Wrocław (Polska)
 • dr Dominik Krzyżanowski, UM Wrocław (Polska)
 • dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska, UM Wrocław (Polska)
 • dr Eleonora Mess, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Andrzej Pozowski, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr Miroslava Přidalová, prof. UP Ołomuniec (Czechy)
 • dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr Grażyna Szymańska-Pomorska, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr Krzysztof Tuszyński, WSL, Poznań (Polska)
 • dr Walentyna Wnuk, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, Wrocław (Polska)
 • dr Paweł Zalewski, UMK Bydgoszcz (Polska)

Rok 2013

 • prof. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, NWSM Wrocław (Polska)
 • prof. dr hab. Barbara Bień, UM Białystok (Polska)
 • dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH Warszawa (Polska)
 • dr Grażyna Dąbrowska, doc. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Arkadiusz Derkacz, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UWB Bialystok (Polska)
 • prof. Andrzej Kierzek, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Jacek J. Klawe, prof. UMK Bydgoszcz (Polska)
 • prof. dr hab. Aleksander Koll, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE Wrocław (Polska)
 • dr Dominik Krzyżanowski, UM Wrocław (Polska)
 • dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska, UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Andrzej Pozowski, prof. UM Wrocław (Polska)
 • dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocław (Polska)
 • dr Grażyna Szymańska-Pomorska, NWSM Wrocław (Polska)
 • dr Walentyna Wnuk, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, Wrocław (Polska)
 • dr Paweł Zalewski, UMK Bydgoszcz (Polska)

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij