Ujęcie biopsychospołeczne w leczeniu depresji u osób starszych

Redakcja 2 stycznia 2018 0
Ujęcie biopsychospołeczne w leczeniu depresji u osób starszych

STRESZCZENIE
Szacuje się, że około 10% ogólnej populacji cierpi na depresję, ale nawet 40% odczuwa stale lub okresowo zaburzenia nastroju. Szczególnie alarmujące są dane epidemiologiczne, dotyczące zaburzeń nastroju u osób starszych. Zespoły depresyjne stanowią istotny problem kliniczny nie tylko ze względu na znaczne rozpowszechnienie, ale także z tego powodu, że w znaczący sposób pogarszają i tak nie najlepszą jakość życia osób starszych. Niekorzystnie wpływają na ich funkcjonowanie społeczne, na przebieg i wyniki leczenia chorób somatycznych, a przede wszystkim zwiększają śmiertelność w tej grupie osób (m.in. w związku z wysokim ryzykiem śmierci samobójczej). Ponadto dane epidemiologiczne pokazują, że u osób otyłych obserwuje się nawet dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju. Ryzyko zachorowania na choroby serca i naczyń dramatycznie wzrasta z wiekiem, a jednocześnie w tej grupie pacjentów obserwuje się zwiększony odsetek zaburzeń depresyjno-lękowych. Tylko działania wielopłaszczyznowe, czyli tzw. ujęcie „biopsychospołeczne” problemu, obejmujące zarówno pracę z ciałem, psychoterapię, psychoedukację i aktywizację społeczną mają największą skuteczność w ujęciu długoterminowym.

SŁOWA KLUCZOWE: osoby starsze, zaburzenia nastroju, ujęcie biopsychospołeczne, depresja

ABSTRACT
It is estimated that about 10% of the general population suffers from depression, and as many as 40% of people experience permanent or periodic mood disorders. Epidemiological data concerning mood disorders in elderly people are particularly alarming. Depression syndromes are a serious clinical problem not only because of how widespread they are, but also because they adversely affect the already poor quality of life of the elderly, disturb their social life, impact the course and effects of treatment of somatic diseases, and most importantly, increase mortality in this group of people (i.a. due to a high risk of death by suicide). Moreover, the epidemiological data indicate that the risk of mood disorders is even twice as high in people with obesity. The risk of heart and vascular diseases increases dramatically with age, and at the same time this group of patients demonstrates a higher percentage of anxiety-depressive disorders. It is only a multiplane, i.e. the so-called “biopsychosocial” approach to the problem, including treatment of the body combined with psychotherapy, psychoeducation and social activation, that brings the best effects in a long-term perspective.

KEY WORDS: elderly people, mood disorders, biopsychosocial approach, depression

Joanna Szczepańska-Gieracha (1), Lilianna Jaworska (1), Justyna Mazurek (2), Anna Skrzek (3)
(1) Katedra Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
(2) Katedra i Zakład Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(3) Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 5(3), 2017, 108-112

Czytaj całość…

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij