Nasilenie objawów depresyjnych u kobiet po 60. roku życia podejmujących regularną aktywność fizyczną i działania prozdrowotne

Redakcja 2 stycznia 2018 0
Nasilenie objawów depresyjnych u kobiet po 60. roku życia podejmujących regularną aktywność fizyczną i działania prozdrowotne

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była ocena nasilenia objawów depresyjnych u kobiet po 60. roku życia, które podejmują regularną aktywność fizyczną i działania prozdrowotne. Badania zostały przeprowadzone w Fundacji Aktywizacji Seniorów „Siwy Dym” we Wrocławiu, w trakcie realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia „Depresja w Opresjach – wsparcie seniorów z zaburzeniami nastroju i objawami psychosomatycznymi”. Projekt uzyskał dofinansowanie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. W badaniu wzięło udział 37 kobiet (średni wiek 70,7 ± 7,0 lat). Badane kobiety wypełniały ankietę wstępną, zawierającą dane socjo-demograficzne, dodatkowo wykonywano pomiary antropometryczne, na podstawie których wyznaczano wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) oraz wskaźnik talia-biodra WHR (Waist-Hip Ratio). Samopoczucie i nastrój oceniano za pomocą geriatrycznej skali depresji GDS (Geriatric Depression Scale). Skalę GDS wykonano dwukrotnie – na początku i na końcu projektu badawczego. Program profilaktyki i promocji zdrowia trwał trzy miesiące i obejmował regularną aktywność fizyczną prowadzoną w warunkach grupowych, edukację prozdrowotną i psychoedukację. Systematyczne uczestnictwo w programie terapeutycznym spowodowało zmniejszenie objawów depresyjnych u 79% badanych (p = 0,047). Największą poprawę nastroju odnotowano u kobiet z bardziej nasilonymi objawami depresji. Ujęcie biopsychospołeczne w leczeniu depresji jest skuteczną metodą poprawy nastroju i samopoczucia u kobiet w wieku podeszłym, u których współistnieją dodatkowe problemy somatyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: wiek podeszły, zaburzenia nastroju, aktywność fizyczna, edukacja prozdrowotna, psychoedukacja

ABSTRACT
The aim of the study was to assess the severity of depressive symptoms in women over 60 who undertake regular physical exercise and health-seeking activities. Research Material and Research was carried out at the Foundation for Active Senior Living ‘Siwy Dym’ in Wroclaw, in the course of a health promotion program “Depression in Distress – Support for Seniors with Mood Disorders and Psychosomatic Symptoms”. The project was partially funded by the Department of Health of the City of Wroclaw. The study group comprised 37 women (average age 70.7 ± 7.0 years). The subjects filled out an initial questionnaire containing socio-demographic data. Also, anthropometric measurements were taken in order to determine the Body Mass Index (BMI) and the Waist-Hip Ratio (WHR). Mood and the sense of well-being were assessed using the Geriatric Depression Scale. The GDS was completed twice: at the beginning and the end of the research project. The health promotion program lasted for three months and encompassed regular group physical activity, health education and psychoeducation. Regular participation in the therapeutic program resulted in a reduction of depression symptoms in 79% of subjects (p = 0.047). The most pronounced mood improvement was observed in women with the most severe depression symptoms. Biopsychosocial approach to treating depression is an effective method to improve mood and the sense of well-being in elderly women with coexisting somatic problems.

KEY WORDS: old age, mood disorders, physical activity, prohealth education, psychoeducation

Magdalena Muszyńska, Lilianna Jaworska-Burzyńska, Joanna Szczepańska-Gieracha
Katedra Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 5(3), 2017, 113-119

Czytaj całość…

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij