Charakterystyka rozkładu sił reakcji podłoża w obrębie stóp u kobiet po 55. roku życia

Redakcja 2 stycznia 2018 0
Charakterystyka rozkładu sił reakcji podłoża w obrębie stóp u kobiet po 55. roku życia

STRESZCZENIE
Zaburzenia rozkładu reakcji sił podłoża w obrębie stóp mogą wynikać z działania wielu czynników, tj.: nieprawidłowa budowa anatomiczna stopy, otyłość, zaburzone napięcie mięśni posturalnych, wynikające ze zmian inwolucyjnych, czy jednostronne przeciążanie kończyny dolnej, związane z lateralizacją ciała. Celem pracy jest ocena rozkładu reakcji sił podłoża w obrębie stóp u kobiet po 55. roku życia badaniem pedobarograficznym. Badania pedobarograficzne wykonano u 37 praworęcznych kobiet w wieku 55-79 lat. Oceniono symetrię obciążenia lewej i prawej stopy oraz obciążenia przodostopia względem tyłostopia w lewej i prawej stopie. Przeprowadzoną analizą statystyczną wykazano brak istotnej różnicy w powierzchni kontaktu stopy lewej i prawej (p = 0,59). Natomiast porównanie procentowego obciążenia stopy lewej i prawej wykazało istotnie większe obciążenie stopy prawej (p = 0,00). Ocena obciążenia przodostopia oraz osobno tyłostopia w lewej i prawej stopie nie wykazała różnic istotnych statystycznie. Jednak w obu stopach stwierdzono istotnie większe obciążenie tyłostopia względem obciążenia przodostopia (p = 0,00). Badane kobiety po 55. roku życia o lateralizacji prawostronnej bardziej obciążają stopę prawą. Rozkład reakcji sił podłoża u badanych kobiet jest różny dla przodostopia i tyłostopia. Bardziej obciążone tyłostopie może świadczyć o nieprawidłowym ustawieniu miednicy podczas przyjmowania swobodnej pozycji stojącej.

SŁOWA KLUCZOWE: siła reakcji podłoża, stopy, pedobarografia, kobiety, osoby starsze

ABSTRACT
Disorders of the distribution of a ground reaction forces may be caused by many factors, ie.: wrong anatomical structure of the foot, obesity, impaired postural muscle tension resulting from involutional changes or unilateral overloading of the lower limb associated with the lateralization of the body. The aim of this study is to evaluate the distribution of ground reaction forces within feet of women over 55 years old. Pedobarograph examination was performed in 37 right-handed women aged 55-79 years, in which were no footpain. The symmetry of the left and rightfoot and forefoot – rearfoot loading were assesed on both sides. Statistical analysis showed no significant difference in left and right foot contact area (p=0.59). Comparison of left and right foot percentage showed a significantly higher rate of right foot (p=0.00). The assessment of the forefoot burden and the hindfoot burden, left and right foot did not show statistically significant differences. However, there was a significantly greater burden on the hindfoot than on the forefoot (p=0.00). Women after 55 years of age with right lateral are more burdened by right foot. The distribution of the ground reaction forces in the examined women after the age of 55 is different for the forefoot and the hindfoot. A more heavily loaded hindfoot may indicate abnormal pelvic alignment when taking a free standing position.

KEY WORDS: reaction force, foot, pedobarography, women, elderly people

Oliwer Kahl (1), Małgorzata Mraz (1), Tomasz Mraz (2), Ewa Demczuk-Włodarczyk (1)
(1) Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
(2) Gabinet Profesjonalna Rehabilitacja Tomasz Mraz we Wrocławiu Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 5(3), 2017, 95-100

Czytaj całość…

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij