Uczenie się złożonych koordynacyjnie czynności motorycznych kobiet w wieku powyżej 60 lat

Redakcja 27 marca 2017 0
Uczenie się złożonych koordynacyjnie czynności motorycznych kobiet w wieku powyżej 60 lat

STRESZCZENIE
Celem badań była próba odpowiedzi na pytanie – czy osoby w późnym okresie dojrzałości są zdolne do uczenia się nowych, złożonych koordynacyjnie czynności motorycznych. Jeśli tak, to jak przebiega ten proces? Do badań wybrano grupę seniorek (powyżej 60. roku życia). Zastosowano metodę eksperymentu pedagogicznego (technika jednej grupy), w którym seniorki uczyły się żonglowania trzema piłeczkami tenisowymi (nieznana wcześniej dla nich czynność ruchowa). Zastosowano zindywidualizowaną metodę uczenia się (uczenie się programowane – program liniowy). Oceniano efektywność i szybkość uczenia się oraz wykreślono krzywe uczenia się badanych seniorek. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań przeprowadzonych w identyczny sposób z 13-letnimi dziewczętami. Stwierdzono, że:
• seniorki mogą dosyć dobrze opanować w procesie uczenia się złożoną czynność motoryczną;
• przebieg krzywych uczenia się był dosyć regularny, jednak wraz ze wzrastaniem stopnia trudności zadania zmniejszał się przyrost poziomu ocenianej umiejętności;
• przebieg procesu uczenia się złożonej koordynacyjnie czynności motorycznej seniorek był zbliżony do analogicznego procesu obserwowanego w badaniach dziewcząt. Zaznaczyć należy jednak, że u dziewcząt stwierdzono większą dynamikę tego procesu oraz nieco lepszy ostateczny efekt (procent opanowania kolejnych etapów).

SŁOWA KLUCZOWE: późna dorosłość, andragogiczny model uczenia się, koordynacja ruchowa, czynność motoryczna, uczenie się i nauczanie programowane

ABSTRACT
The objective of the study was an attempt to answer the following question – are persons in late adulthood able to learn new motor activities that are complex in terms of coordination – if so, how does this process operate? A group of elderly women (over 60 years of age) was selected for the purposes of the present study. The pedagogical experiment method (one group technique) was applied whereby elderly women learnt juggling three tennis balls (motor activity that had been previously unknown to subjects). A personalized method of learning (programmed learning – linear program) was used. Efficiency and speed of learning were assessed. Learning curves for the subjects were drawn. The results obtained from the study on elderly women were compared to the results obtained from the study carried out in the same manner on 13-year-old girls. It was concluded that:
• elderly women (over 60 years of age) can master a complex motor activity quite well in the process of learning;
• the shape of learning curves was quite even, however, with an increased level of difficulty of the task, the growth of the level of the assessed skill declined;
• the course of the learning process of a complex motor activity in elderly women was similar to such process observed in the study on 13-year old girls. It should be mentioned, however, that greater dynamics of this process and a slightly better final effect (the percentage of mastering the subsequent stages) were found in girls.

KEY WORDS: late adulthood, andragogical model of learning, motor coordination, motor activity, programmed learning and teaching

Marta Koszczyc, Marta Wieczorek, Tadeusz Koszczyc
Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 4(4), 2016, 153-158

Czytaj całość…

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie.

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij