Starcze zwyrodnienie plamki żółtej – przyczyny i obraz kliniczny

Redakcja 28 lipca 2017 0
Starcze zwyrodnienie plamki żółtej – przyczyny i obraz kliniczny

STRESZCZENIE
Starcze zwyrodnienie plamki żółtej AMD (Age-related Macular Degeneration) jest chorobą przewlekłą, postępującą, która obejmuje centralną część siatkówki, czyli plamkę żółtą. Zmiany w siatkówce powstają w wyniku starzenia się tkanek i rozwoju zmian miażdżycowych w kapilarach naczyniówki. Zmiany zachodzą w obrębie kompleksu anatomiczno-czynnościowego, składającego się z fotoreceptorów, RPE, błony Brucha i choriokapilar. Wyróżnia się dwie postaci AMD – postać suchą, charakteryzującą się występowaniem druz, i postać wysiękową (mokrą), którą cechuje występowanie błony neowaskularnej CNV (Choroidal neo-vascularization). W miarę rozwoju choroby następuje zaburzenie widzenia barw, dochodzi do utraty wrażliwości na kontrast, kontury i cienie stają się mniej wyraźne. Pojawiają się małe mroczki, nakładające się na pojedyncze litery w trakcie czytania, a z czasem na większe części środkowego pola widzenia, pogarsza się ostrość wzroku. Podstawą zdiagnozowania AMD jest pełne badanie okulistyczne, obejmujące ocenę ostrości widzenia do bliży i dali, czułości kontrastu oraz rozpoznawania barw. Choroba dotyczy osób po 50. roku życia, a liczba osób chorych wzrasta wraz z wiekiem.

SŁOWA KLUCZOWE: plamka żółta, zwyrodnienie

ABSTRACT
Age-related macular degeneration AMD (Age-related Macular Degeneration) is a chronic, progressive disease that involves the central part of the retina, the macula. Changes in the retina arise from the aging of the tissues and the development of atherosclerotic lesions in capillaries of the choroid. Changes occur within an anatomic-functional complex consisting of photoreceptors, RPEs, Bruch’s membranes and choriocapillaries. There are two forms of AMD. Dry form is characterized by drusen and exudate (wet) appearance characterized by CNV (Choroidal neo-vascularization). As the disease progresses, there is a visual color disturbance, loss of sensitivity to contrast, contours and shadows become less pronounced. Small glazes appear overlapping single letters during reading, and over time larger portions of the central field of vision appear, causing visual acuity to deteriorate. The basis for the diagnosis of AMD is a complete ophthalmic examination including visual acuity to near and far, contrast sensitivity and color recognition. The disease affects people over 50 years old and the number of sick people increases with age.

KEY WORDS: macular, degeneration

Karolina Pyszyńska, Grażyna Szymańska-Pomorska, Aleksandra Pytel
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 5(1), 2017, 3-8

Czytaj całość…

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij