Proces starzenia się skóry

Redakcja 28 lipca 2017 0
Proces starzenia się skóry

STRESZCZENIE
Starzenie jest procesem zakodowanych zmian w organizmie i modyfikacji, spowodowanych negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Skóra ulega starzeniu szybciej niż inne narządy ciała, ponieważ jest bezpośrednio narażona na działanie czynników zewnętrznych wpływających na nią destrukcyjnie. Wieloczynnikowe działanie, regulowane przez czynniki genetyczne oraz środowiskowe, powoduje powolną degradację prawidłowo działającego organu. Głównymi objawami starzenia są: zmarszczki (powierzchniowe i głębokie czy statyczne i dynamiczne), suchość, bladość i ziemisty kolor skóry, utrata owalu twarzy, obniżona jędrność oraz liczne przebarwienia. Skutki te spowodowane są zmianami w strukturze biokoloidów komórkowych, niewiążących wystarczającej ilości wody w swoich strukturach, przez co w poszczególnych warstwach skóry zachodzą różnorodne zmiany. Aby lepiej zrozumieć zjawisko starzenia, naukowcy opracowali następujące teorie: genową, zaburzeń białkowych, ograniczonej liczby podziałów komórkowych – teoria, Hayflicka, błonową (membranową) oraz mitochondrialną. Czynniki starzenia się komórek skóry można podzielić na czynniki wewnątrzpochodne (m.in. odpowiedź immunologiczna, zmiany endokrynologiczne) oraz zewnątrzpochodne (największą rolę odgrywa promieniowanie UV). Oprócz destrukcyjnego działania promieni UV na komórki skóry, fotostarzenie jest wzmacniane przez takie czynniki, jak: zanieczyszczenie powietrza, brak snu lub palenie tytoniu. Na kondycję skóry nie bez znaczenia pozostaje wpływ patologicznego działania układu hormonalnego, a także przebyte choroby. Skóra, ulegająca procesom starzenia, charakteryzuje się ścieńczeniem, szarością, mniejszą elastycznością występującą na twarzy, szyi i dekolcie, na grzbietowej powierzchni dłoni oraz przedramion. Ważnymi aspektami w codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej jest złuszczanie naskórka, stymulacja fibroblastów, stosowanie składników napinających, antyoksydantów oraz tworzenie filmu ochronnego na skórze.

SŁOWA KLUCZOWE: starzenie, skóra, teorie starzenia, fotostarzenie

ABSTRACT
Aging is a process of two resultants: coded changes in the body and modifications caused by negative external environmental factors. Skin ages faster than other body organs because it is directly exposed to external factors that affect it destructively. Multivariate action regulated by genetic and environmental factors lead to slow degradation of a properly functioning body. The main symptoms of aging are: wrinkles (surface and deep or static and dynamic), dryness, pale and oily skin, loss of oval face, reduced firmness and numerous blemishes. These effects are due to changes in the structure of cellular biocolides, which do not bind enough water in their structures, resulting in variations in skin layers. To understand better the phenomenon of aging, scientists have developed the following theories: gene, protein disorders, limited number of cell divisions – Hayflic, membrane (membrane) and mitochondrial theory. Aging factors of skin  cells can be divided into internal factors (e.g. immune response, endocrine changes) and extrinsic ones (the most important role is UV radiation). In addition to the destructive effects of UV rays on skin cells, photoaging is enhanced by factors such as air pollution, lack of sleep, or smoking. The pathological effect of the hormonal system, as well as the disease, is not without significance. Skin undergoing aging processes is characterized by thinning, graying, poorer elasticity on the face, neck and neckline, on the dorsal surface of hands and forearms. Important aspects in the daily care of mature skin is epidermal exfoliation, fibroblast stimulation, the use of tensioning components, antioxidants and the formation of a protective film on the skin.

KEY WORDS: aging, skin, aging theories, photoaging

Małgorzata Kucia
Katedra Chemii Ogólnej, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Gerontologia Współczesna, 5(1), 2017, 27-32

Czytaj całość…

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij