Jakość życia u pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego w projekcie finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Redakcja 27 marca 2017 0
Jakość życia u pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego w projekcie finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

STRESZCZENIE
Pacjenci cierpiący z powodu dysfunkcji układu nerwowego to najliczniejsza grupa osób wymagających rehabilitacji wśród chorych leczonych na oddziałach rehabilitacyjnych. Celem badania była ocena wpływu rehabilitacji na jakość życia pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego oraz określenie, czy wpływają one istotnie na spadek jakości życia. W pracy zastosowano kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 (wersja polska). Grupę badawczą stanowiły 41 osoby, cierpiące z powodu chorób układu nerwowego oraz mające orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Badaniem objęto 21 kobiet i 20 mężczyzn w wieku od 35 do ponad 76 lat, w programie Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego pacjenci ci korzystali z bezpłatnej rehabilitacji. Po zastosowanej rehabilitacji poziom funkcjonowania fizycznego badanych uległ znaczącej poprawie w całym obszarze. W ocenie badanych poprawiły się również wymiar mentalny oraz ogólna ocena jakości życia. Zarówno przed, jak i po rehabilitacji, większe niedogodności kojarzono wśród badanych bardziej z ich sferą fizyczną niż psychiczną.

SŁOWA KLUCZOWE: jakość życia, rehabilitacja, wymiar fizyczny, wymiar mentalny, układ nerwowy, dysfunkcje

ABSTRACT
Patients suffering from dysfunction of the nervous system is the most numerous group of people requiring rehabilitation among the patients treated in the rehabilitation wards. The aim of the study was to assess the impact of rehabilitation on the quality of life for patients with dysfunctions of the nervous system and to determine whether these dysfunctions may impact on the decline in the quality of life. The work uses a quality of life assessment questionnaire SF-36 (Polish version). The study included 41 people who are members of the Association For People With Mobility Impairments in Ostrowiec Świętokrzyski. All subjects are persons suffering from diseases of the nervous system, and having ordered the disability to the extent that a significant or moderate. Among the test subjects were people of very different ages, the study was so age ranges from 35-45 years to 76 years. The study included 21 women and 20 men. All subjects were covered by a Polish Fund for rehabilitation of disabled persons, which have used the free rehabilitation in the headquarters of the Association. After the rehabilitation of the physical level of functioning test has improved significantly throughout the area. The mental dimension also has improved significantly in the evaluation of the test. Has improved the overall rating of the quality of life subjects. Both before and after rehabilitation, the greater the inconvenience was among the subjects with their sphere of physical than mental.

KEY WORDS: quality of life, rehabilitation, physical dimension, mental dimension, nervous system, dysfunctions

Zbigniew Śliwiński (1,2), Adam Liwiński (1), Jadwiga Kuciel-Lewandowska (2,3), Krzysztof Aleksandrowicz (2)
(1) Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
(2) Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(3) Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 4(4), 2016, 175-179

Czytaj całość…

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie.

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij