Odleżyny – przyczyny, rodzaje oraz leczenie

Redakcja 4 listopada 2016 0
Odleżyny – przyczyny, rodzaje oraz leczenie

STRESZCZENIE
Odleżyny to bardzo częsty problem występujący u chorych zmuszonych do pozostawania długotrwale w pozycji leżącej. Z przeglądu literatury wynika, że ok. 70% odleżyn powstaje u osób po 65. roku życia. Odleżyna jest to zmiana skóry oraz tkanek o charakterze martwiczym. Powstaje w następstwie długo trwającego ucisku na tkanki oraz tarcia o twarde podłoże. Czynników wpływających na powstanie odleżyny jest wiele, ale do najistotniejszych zalicza się ciśnienie proste, boczne siły ścinające oraz tarcie. Podczas długotrwałego przebywania pacjenta w łóżku zaburzone jest ukrwienie tkanek, co prowadzi do martwicy komórek. Nieleczona rana stanowi ryzyko zakażenia ogólnoustrojowego oraz pogłębienia się jej aż do kości lub stawu. Leczenie rany ma na celu zapobieganie jej powiększeniu i pogłębieniu się, a także całkowitą eliminację. Proces ten jest trudny i długotrwały, lecz możliwy do zrealizowania. Zadaniem pielęgniarki wynikającym z jej funkcji zawodowej jest edukacja pacjenta na temat jednostki chorobowej oraz udzielenie niezbędnych informacji. Pielęgniarka uczestniczy w zaspokajaniu deficytów w samoopiece i samopielęgnacji pacjenta z zastosowaniem odpowiednich metod oraz podczas sprawowania obserwacji.

SŁOWA KLUCZOWE: odleżyna, leczenie, pielęgnacja, opatrunek

ABSTRACT
Pressure ulcers are a very common problem in patients who have been confined to their beds for long periods. A review of the literature shows that approximately 70% of pressure ulcers occur in people over 65 years of age. Bedsores represent a chance of the skin and are characterized by tissues of a necrotic nature. They arise as a consequence of prolonged pressure on tissue and friction with a hard surface. There are many factors responsible for the formation of pressure ulcers, but the most frequent include pressure, lateral shear forces and friction. During prolonged periods of confinement in bed, blood circulation is disrupted, leading to cell necrosis. Left untreated, the wound may lead to aggravation down to the bone or joint and cause systemic infection. Treatment of a wound is to prevent its enlargement and deepening, with the aim being its total elimination. This process is difficult and long, but can be achieved. The task of nurses is to educate patients about their condition and give the necessary information. The nurse should address the deficits in patient’s self-care using appropriate methods according to their observations.

KEY WORDS: bedsores, treatment, care, dressing

Elżbieta Skamra (1), Anna Stelmaszyk (1), Justyna Ulanowska (1), Aleksandra Lisowska (2)
(1) Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(2) Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 4(3), 2016, 101-105

Czytaj całość…

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie.

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij