Ocena poziomu lęku u pacjentów z chorobą przewlekłą

Redakcja 30 lipca 2016 0
Ocena poziomu lęku u pacjentów z chorobą przewlekłą

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena zmian poziomu lęku u pacjentów poddanych terapii uzdrowiskowej i leczonych ambulatoryjnie. Obserwacją objęto 120 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa leczonych w uzdrowisku. Grupę drugą stanowiło 63. pacjentów leczonych ambulatoryjnie również z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa. Badania wykonano przed i po zakończeniu terapii. Zakres prowadzonych obserwacji obejmował samoocenę lęku jako stanu i cechy. Zastosowano standardowy Kwestionariusz Samooceny Stanu i Cechy Lęku STAI. Wyniki opracowano za pomocą programu Statistica 9.1. Wykonano podstawowe statystyki opisowe. Dla oceny istotności różnic zastosowano dwa testy: test znaków oraz test Wilcoxona. W obu grupach stwierdzono spadek poziomu lęku z przewagą w grupie pacjentów poddanych kompleksowej terapii uzdrowiskowej. Obniżenie poziomu lęku było wynikiem działań leczniczych, edukacyjnych i relaksacyjnych zastosowanych w kompleksowej terapii uzdrowiskowej.

SŁOWA KLUCZOWE: Kwestionariusz STAI, lęk, choroba zwyrodnieniowa, ból, terapia uzdrowiskowa, edukacja zdrowotna

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the level of anxiety in patients undergoing spa therapy. Observation embraced 120 people with degenerative joints and disc disease (ostheothritis) treated in the spa. The second group consisted of 63 outpatients also suffering from osteoarthritis. The tests were performed before and after the treatment. The scope of the observations included a self-assessment of anxiety treated as a state and a trait. There was a standard self-evaluation questionnaire – The State-Trait Anxiety Inventory STAI. The results were analyzed using STATISTICA 9.1. Basic descriptive statistics were performed. To assess the significance of differences there were two tests performed: The sign test and the Wilcoxon test. In both groups there was a decrease in the level of anxiety, with a predominance in the study group, found. Lowering of the level of anxiety was the result of therapeutic, educational and relaxation therapy used in the spa treatment.

KEY WORDS: STAI scale, anxiety, osteoarthritis, pain, spa therapy, health education

Jadwiga Kuciel-Lewandowska(1, 2), Łukasz B. Lewandowski(3), Krzysztof Aleksandrowicz(1), Mateusz Kowal(1), Małgorzata Paprocka-Borowicz(1, 2)
(1) Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(2) Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej WSS we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław
(3) Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 4(2), 2016, 67-72

Czytaj całość…

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie.

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij