Medycyna uzdrowiskowa a jakość życia

Redakcja 18 stycznia 2016 0
Medycyna uzdrowiskowa a jakość życia

STRESZCZENIE
Nieaktywny, siedzący tryb życia i schorzenia cywilizacyjne obniżają ogólną kondycję fizyczną i zdrowotną społeczeństwa, zmniejszają rezerwy odpornościowe organizmu. W tym kontekście konieczne wydają się działania profilaktyczne i lecznicze. Medycyna uzdrowiskowa ma za zadanie objęcie pacjenta kompleksową terapią zarówno w zakresie narządu ruchu, schorzeń dotyczących innych układów oraz postępowania psychoterapeutycznego i edukacyjnego. Stanowi przykład prowadzenia terapii w modelu holistycznym. Wszystkie elementy terapii uzdrowiskowej przynoszą korzystne efekty lecznicze. Do składowych medycyny uzdrowiskowej należą: balneoterapia, klimatoterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy, psychoterapia, leczenie dietetyczne, fitoterapia, edukacja zdrowotna. W pracy określono wpływ balneofizjoterapii na jakość życia pacjentów leczonych w uzdrowisku. Jakość życia jest terminem rozpatrywanym w zakresie kilku dziedzin z powodu różnic w kontekście rozważań, pozostającym w kręgu zainteresowań socjologów, pedagogów, psychologów oraz zawodów medycznych, dlatego nie można podać jednoznacznej definicji tego pojęcia. Efekty terapii uzdrowiskowej przynoszą korzystne efekty lecznicze. W ocenie dobrostanu pacjenta mówi się o poprawie. Można więc stwierdzić, że medycyna uzdrowiskowa wpływa na poprawę jakości życia kuracjuszy.

SŁOWA KLUCZOWE: dobrostan, terapia uzdrowiskowa, balneoterapia, model holistyczny

ABSTRACT
Inactive, sedentary lifestyle and disease of civilization from the overall physical and social health reduce the body’s immune reserves. In this context, it seems to be necessary prevention and therapeutic effects. Spa medicine includes a comprehensive treatment in terms of musculoskeletal or other systems disorders, as well as psychotherapy and education. Spa medicine is an example of treatment in a holistic model. All elements of spa therapy produces positive effects. Spa medicine consists: balneotherapy, climatotherapy, physical therapy, kinesiotherapy, therapeutic massage, psychotherapy, nutritional therapy, phytotherapy, health education. This paper evaluates the influence of balneo-physiotherapy on the quality of life of patients treated in the sanatorium. The quality of life is a term considered on several areas due to differences in the context of the discussion. It is also in the range of interest of sociologists, pedagogues, psychologists and other medical professionals. Thus, you cannot give a clear definition of this concept. Global effects of treatment in the spa bring beneficial therapeutic effects. In the assessment of the patient’s welfare, we are talking about improved. Therefore, we can conclude that the spa medicine improving the quality of life of patients.

KEY WORDS: wellness, spa therapy, balneotherapy, holistic model

Jadwiga Kuciel-Lewandowska (1), Łukasz B. Lewandowski (2)
(1) Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(2) Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 3(4), 2015, 153-157

Czytaj całość…

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik.

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij