Gęstość mineralna kości w aspekcie metody badania, wieku i wybranych cech somatycznych

Redakcja 5 kwietnia 2015 0
Gęstość mineralna kości w aspekcie metody badania, wieku i wybranych cech somatycznych

STRESZCZENIE
Celem pracy było porównanie związków pomiędzy gęstością mineralną kości BMD (Bone Mineral Density) a cechami somatycznymi starszych kobiet w zależności od lokalizacji i metody badania densytometrycznego. Badaniem objęto dwie grupy kobiet. Pierwsza obejmowała 433 kobiety, u których dokonano pomiarów gęstości mineralnej kości w dalszej nasadzie kości przedramienia kończyny niedominującej (przedramię) o średniej wieku 64,72±5,0 lat. W drugiej grupie, obejmującej 130 kobiet, oceniano gęstość mineralną kości w obrębie bliższej nasady kości udowej (udo) o średniej wieku 69,0±4,6 lat. W pracy potwierdzono, że wraz z wiekiem obniża się gęstość kości, o czym świadczą ujemne korelacje. Są to jednak związki słabe, chociaż w grupie badanej w obrębie kości udowej istotne statystycznie. Gęstość mineralna kości wykazuje istotne statystycznie związki z masą ciała. Z badań wynika, że związki poszczególnych analizowanych parametrów kształtują się odmiennie w zależności od lokalizacji badania densytometrycznego. Przeprowadzone badania wskazują na konieczność uwzględniania lokalizacji badań densytometrycznych w prowadzonych analizach gęstości mineralnej kości.

SŁOWA KLUCZOWE: gęstość mineralna kości, osteoporoza, densytometria, cechy somatyczne

ABSTRACT
The aim of this study was to compare the relationship between bone mineral density (BMD) and somatic features of older women, depending on the location and test methods densitometry. The study included two groups of women. The first 433 women who have made measurements of bone mineral density in distal forearm nondominant limb (forearm) with a mean age of 64.72±5.0 years. The second group consists of 130 women in whom bone mineral density of the proximal femur (thigh) with a mean age of 69.0±4,6 years. The study confirmed that with age is reduced bone density, as evidenced by negative correlations. Although, the compounds are weak, in the test group within the femur statistically significant. Bone mineral density shows a statistically significant associations with body weight. Research shows that the compounds of each of the analyzed parameters, the shape is different depending on the location of the study densitometry. The study indicates the need to consider the location of densitometry maintained in the analysis of bone mineral density.

KEY WORDS: bone mineral density, osteoporosis, densitometry, somatic features

Karolina Cierpiał, Anna Skrzek
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 3(1), 2015, 31-35

Czytaj całość…

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik.

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij