Stabilność posturalna od dzieciństwa do starości

Redakcja 22 lipca 2014 0
Stabilność posturalna od dzieciństwa do starości

STRESZCZENIE
Utrzymywanie równowagi ciała w pozycji stojącej jest przejawem precyzyjnej koordynacji nerwowo–mięśniowej wszystkich segmentów ciała następującej w wyniku działania procesów dynamicznych, przebiegających poza świadomością. W procesie kontroli równowagi człowiek wykorzystuje specyficzne strategie wynikające z interakcji między aferentnymi (czuciowymi) i eferentnymi (ruchowymi) strukturami systemu posturalnego. Badania dotyczące charakterystyki procesu utrzymania równowagi człowieka w ontogenezie były
i są wiodącym tematem badawczym zespołów naukowych zajmujących się tą problematyką. Stabilność ciała i postawa człowieka nie są stałe przez całe życie, lecz ulegają nieustannym zmianom. W procesie ontogenezy kształtują się wzorce ruchowe, napięcie mięśniowe i dojrzewa układ sensoryczny. Są one niezbędne w procesie kontroli postawy dla stabilności ciała człowieka. Głównym objawem niestabilności posturalnej są zaburzenia równowagi, których efektem są upadki.

SŁOWA KLUCZOWE: stabilność posturalna, starość, ontogeneza

ABSTRACT
Maintaining the body balance in a standing position is a manifestation of precise neuromuscular coordination, of all body segments as a result of dynamic processes running out of consciousness. In the process of balance control human uses specific strategies, resulting from the interaction between the afferent (sensory) and efferent (mobility) structures of postural system. Research on the characteristics of the balance maintaining process of man in ontogeny have been the subject of leading research teams dealing with this issue.
The stability of the human body and posture are not constant throughout life but constantly change. In the process of ontogenesis the patterns of movement as well as muscle tone shape and sensory system matures. These components are essential in the process of postural control for the stability of the human body. The main symptom is postural instability imbalances, which result in falls.

KEY WORDS: postural stability, old age, ontogenesis

Małgorzata Mraz, Bożena Ostrowska, Maciej Mraz
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Gerontologia Współczesna, 2(2), 2014, 83-86

Czytaj całość…

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij