Ocena wpływu procesów starzenia na zmianę gęstości kości u kobiet

Redakcja 24 lipca 2013 0
Ocena wpływu procesów starzenia na zmianę gęstości kości u kobiet

STRESZCZENIE

Starzenie się jest specyficznym i dynamicznym procesem, który w aspekcie biologicznym skupia się na inwolucji dotyczącej zmian w budowie komórek, tkanek lub narządów w rozwoju człowieka. Zmiany inwolucyjne w obrębie narządu ruchu dotyczą między innymi zmniejszania się masy kostnej i zaburzenia jej struktury i zwiększania się tym samym niebezpieczeństwa wystąpienia złamań. Celem pracy było określenie zmian gęstości mineralnej kości w procesie starzenia się narządu ruchu kobiet. Grupę badawczą stanowiło 288 kobiet, które podzielono na cztery podgrupy wiekowe: 40-, 50-, 60- i 70-letnie. U wszystkich wykonano badanie densytometryczne metodą absorpcjometrii dwóch wiązek promieniowania rentgenowskiego DEXA (Dual Energy X-ray Absorptimetry) bliższej nasady kości udowej. W badaniach wykazano pogarszanie się parametrów densytometrycznych wraz z wiekiem. Istotne statystycznie zmiany następowały po 60. roku życia. Gęstość mineralna kości w zakresie krętarza większego w mniejszym stopniu podlegała wpływom wieku, wykazując równocześnie najmniejszą zmienność w starszych grupach wiekowych kobiet.

Słowa kluczowe: osteoporoza, złamania, starzenie się.

ABSTRACT

The process of aging is specific and dynamic – considered with regards to biological aspect concerns the involutional changes of structure of cells, tissues or organs within the human development. The involutional changes in a motor organ refer to among others the loss of bone, as well as the bone structure disorder, increasing the risk of bone fractures. The aim of work was to evaluate the bone mineral density changes in evolutional process within motor organ in women. 288 women were subjected to examination, divided into four age-subgroups: 40-, 50-, 60- and 70-year-old. Dual Energy X-ray Absorptimetry examination (DEXA) within proximal femur was performed in each group. The examinations revealed deterioration of densimetric parameters, along with age. The statistically significant changes were notices after 60 years of age. Bone mineral density within the greater trochanter was subjected to involution processes to a lesser extent, as well as revealed the smallest variability within all age groups, at the same time.

Key words: osteoporosis, fractures, aging.

Autor:
Anna Skrzek
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Czytaj całość…

 

Napisz komentarz »

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij